Novi život za novi život!

Darujte krv iz pupkovine
jer može nekome spasiti život!

U svijetu postoji velik broj bolesnika koji trebaju transplantaciju krvotvornih matičnih stanica, a ne mogu naći podudarnog darivatelja. Krv iz pupkovine pohranjena u Banci krvi iz pupkovine "Ana Rukavina" povećava mogućnost pronalaženja transplantata kojim se može spasiti život oboljelima.

opširnije »
Sakrij
Transfuzijski centri Knjiga Indijanac Komanč
Projekt 'Lijek je u nama' Prijatelji zaklade Prijatelji zaklade Blog Zaklade Ana Rukavina

Ime i logotip Zaklade Ana Rukavina - zaštićeni su na temelju rješenja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, klasa: UP/I-381-04/07-010/1082, ur. broj: 559-04/2-08.-012/J.H. od 15. travnja 2008. godine. Korištenje imena i logotipa Zaklade dopušteno je isključivo uz prethodno pisano odobrenje nadležnih tijela Zaklade. Protiv svake osobe koja se bez odobrenja Zaklade koristi njenim imenom i znakom, Zaklada će poduzeti odgovarajuće pravne radnje.

Stalni prikupljatelj humanitarne pomoći

Česta pitanja

Matične stanice krvi iz pupkovine

Posljednjih desetak godina sve više pozornosti znanstvene javnosti usmjereno je na istraživanja na području rasta i razvoja matičnih stanica. Istraživanja na ovom području, posebno kada se govori o kloniranju te fetalnim stanicama, predmet su etičkih diskusija i prijepora. Zahvaljujući ovim pitanjima, koja su s pojavila početkom stoljeća, istraživanja su se okrenula matičnim stanicama koje se nalaze u pupkovini.

Što je krvi iz pupkovine?

Krv iz pupkovine, još se naziva i placentalna krv, je krv koja se nalazi u krvnim žilama pupčane vrpce. Nakon rođenja djeteta, podveže se pupčana vrpca i ta krv ostaje u krvnim žilama i placenti. Unatrag 10-tak godina ta krv se baca! Istraživanja su pokazala da se u krvi u pupkovini nalaze visoko vrijedne matične stanice iz kojih, osim stanica koštane srži, mogu nastati i druge stanice.

Što su matične stanice i za što se mogu upotrijebiti?

Matične stanice stvaraju ljudsko tijelo. One imaju sposobnost stvaranja različitih tkiva, organa i sistema ljudskog tijela. Matične stanice, koje se nalaze u krvi iz pupkovine, imaju sposobnost stvaranja stanica koštane srži i imunološkog sustava. Iz tih stanica nastaju eritrociti - stanice koje prenosi kisik, leukociti - stanice koje služe za obranu organizma i trombociti - stanice koje sprečavaju nastanak krvarenja. U ljudskom organizmu postoje tri izvora tih stanica. To su koštana srž, periferna krv i krv iz pupkovine.

Sposobnost tih stanica da se razviju u druge stanice i organe otkrivena je tek nedavno, što je otvorilo nove mogućnosti u liječenju mnogih bolesti, kao što su infarkt miokarda, oštećenja spinalne moždine, moždani infarkt ili Alzheimerova bolest.

U današnje vrijeme, matične stanice se primjenjuju u svrhu liječenja hematoloških bolesti, kao što su leukemija i oboljenje limfoma. Nakon primjene kemoterapije i prethodne pripreme, matične stanice se putem periferne krvi infundiraju bolesniku te se na taj način bolesna koštana srž zamijeni zdravom.

Koji je princip liječenja matičnim stanicama?

Današnji princip liječenja sastoji se od toga da se visokim dozama citostatika i zračenjem uništi bolesna koštanu srž, međutim, tim se postupkom istovremeno uništavaju i matične stanice bolesnika. Bez drugih matičnih stanica, bilo da su to vlastite matične stanice bolesnika pohranjene u tekući dušik ili matične stanice davatelja, odnosno umbilikalne krvi, život bolesnika ne bi bio moguć. Bez pomoći tih stanica bolesnici ne mogu preživjeti više od dva do tri mjeseca. Na današnjem stupnju razvoja medicine, istraživanja su pokazala, da se osim razvoja tih stanica prema stanicama koštane srži mogu razviti stanice prema stanicama mišića, živčanog tkiva ili krvnih žila. Danas su najintenzivnija istraživanja upravo u tom pravcu te je moguće očekivati veliki napredak na tom području.

Koje se bolesti liječe transplantacijom
matičnih stanica krvi iz pupkovine?

Svakim danom sve je više bolesti koje se liječe transplantacijom matičnih stanica krvi iz pupkovine:

Maligne bolesti

 • Akutna limfocitna leukemija
 • Akutna mijeloična leukemija
 • Kronična mijeloična leukemija*
 • Mijelodisplastični sindrom
 • Neuroblastom

Nemaligne bolesti:

 • Adrenoleukodistrofija
 • Amegakariocitna trombocitopenija
 • Blackfan-Diamond sindrom
 • Dyskeratosis congenita
 • Fanconi anemia
 • Gunther-ova bolest
 • Hunter-ov sindrom
 • Hurler-ov sindrom
 • Teška aplastična anemija
 • Kostman-ov sindrom
 • Lesch-Nyhan-ov sindrom
 • Osteopetroza
 • Teška kombinirana imunodeficijencija (SCID)
 • Talasemija
 • X-vezan limfoproliferativni sindrom

*Ukoliko se ne postigne učinak Glivec-om

Koja je razlika između matičnih stanica
pupkovine i ostalih matičnih stanica?

Matične stance iz pupkovine su najmlađe stanice. Druge po redu stanice su embrionalne stanice, koje se, zbog etičkih prijepora, više ne primjenjuju u liječenju. Treća i najstarija skupina su odrasle matične stanice koje se nalaze u djece i odraslih. One su već usmjerene prema određenom tkivu, na primjer matične stanice koštane srži i periferne krvi. Te stanice nemaju takvu proliferativnu sposobnost kao stanice pupkovine ili embrionalne stanice.

Zašto je tolika pažnja usmjerena
prema matičnim stanicama pupkovine?

Jednostavnija podudarnost
U slučaju transplantacije matičnih stanica koštane srži ili periferne krvi potrebna je stopostotna podudarnost primatelja i davatelja kako bi se izbjegle po život opasne komplikacije, kao što je reakcija transplantata protiv primatelja. Stanice pupkovine su manje zrele te imaju manji imunogeni potencijal. Stoga u transplantaciji krvi iz pupkovine nije potrebna stopostotna podudarnost da bi se ostvario uspjeh jednak ili u nekim slučajevima bolji nego klasična transplantacija matičnih stanica.

Dostupnost
Za razliku od drugih tipova transplantacije, krv iz pupkovine odmah je na raspolaganju i može se upotrijebiti za transplantaciju. U mnogim bolestima koje se danas liječe transplantacijom matičnih stanica vrijeme je važan činitelj u uspjehu liječenja. Ukoliko se s liječenjem počne ranije, uspjeh transplantacije je bolji. Iz tih razloga, krv iz pupkovine ima prednost nad drugim izvorima matičnih stanica.

Manja učestalost komplikacija
Kako matične stanice krvi iz pupkovine imaju manju imunogenost, tj. još su uvijek nezrele, reakcija transplantata protiv primatelja je manje učestala i manje izražena. Prema nekim istraživanjima, učestalost te reakcije u bolesnika liječenih krvlju iz pupkovine je oko šest posto, dok učestalost u bolesnika liječenih koštanom srži ili perifernom krvi iznosi od 15-25 posto.

Što je reakcija transplantata protiv primatelja
(engl. Graft versus Host Disease)?

Reakcija transplantata protiv primatelja je česta i u nekim slučajevima smrtonosna. Reakcija nastaje kada matične stanice prepoznaju domaćina kao strano tijelo i pokušavaju ga odbaciti. Ekvivalent toj reakciji je reakcija odbacivanja organa. Za razliku od reakcije odbacivanja organa, gdje tijelo pokušava odbaciti transplantirani organ, ovdje transplantirane stanice (organ) pokušavaju odbaciti domaćina. Za razvoj reakcije bitno je postojanje razlike u tzv. genima tkivne snošljivosti (engl. Human Leukocyte Antigens-HLA).

Što je HLA sustav?

Sustav antigena tkivne snošljivosti zadužen je za prepoznavanje vlastitih stanica od stanica drugog porijekla (stanice raka, bakterije, virusi itd..). Ti antigeni nalaze se na površini leukocita i drugih stanica u tijelu. Dijele se u šest podskupina koje su označene slovima abecede. U klasičnoj transplantaciji potrebna je podudarnost u 6/6 tj u svih šest podskupina. U slučaju transplantacije krvi iz pupkovine potrebna je podudarnost 3/6 tj u tri od šest skupina. Razlog tome je nezrelost matičnih stanica pupkovine, koje stoga nakon transplantacije ne izazivaju tako snažnu reakciju kao odrasle matične stanice iz koštane srži.

Kako se prikuplja umbilikalna krv?

Prikupljanje umbilikalne krvi je jednostavan postupak. Nakon odvajanja novorođenčeta rezanjem pupkovine, širokom iglom ubode se u venu u pupkovini te se putem gravitacije pusti da se krv slijeva u vrećicu koja se nalazi na kraju. Na taj način prikupi se 50-110 ml umbilikalne krvi. Do unatrag nekoliko godina ta se krv bacala. Od 1995. u mnogim zemljama svijeta ta se krv sustavno prikuplja i koristi u svrhu liječenja mnogih bolesti.

Da li je važan volumen krvi iz pupkovine?

DA, potrebno je prikupiti svaki mililitar krvi iz pupkovine. Naime, broj matičnih stanica proporcionalan je volumenu krvi iz pupkovine. U većini slučajeva broj matičnih stanica u korelaciji je s pohranjenim volumenom. Što je veći volumen, više je stanica. To je posebno značajno u slučaju kada se umbilikalna krv donira za opće potrebe. U slučaju kada se krv iz pupkovine pohranjuje za vlastitu potrebu, volumen je važan, ali nije presudan za uspjeh liječenja, jer se u većini slučajeva krv iz pupkovine pohranjuje u svrhu budućeg liječenja osobe čija je umbilikalna krv.

Koliko je prošireno prikupljanje
krvi iz pupkovine u Hrvatskoj?

Banka krvi iz pupkovine osnovana je 28. ožujka 2007., a 5. srpnja 2007. pohranjena je prva krv iz pupkovine u javnu Banku. Zajedničkim naporima i zalaganjem Zaklade Ana Rukavina i Banke krvi iz pupkovine, danas se u 23 rodilišta u Hrvatskoj može darovati krv iz pupkovine.

Da li prikupljanje krvi iz pupkovine
predstavlja rizika za dijete i/ili majku?

NE. Krv se prikuplja kada se dijete rodi i podveže pupčana vrpca. Prikupljanje je bezbolno, jednostavno i sigurno za majku. Samo prikupljanje ne remeti tzv. porođajna dob i nema utjecaja na normalan tijek porođaja. U većini slučajeva vrijeme prikupljanja krvi iz pupkovine iznosi oko 5 minuta, jer nakon toga dolazi do početka normalnih procesa zgrušavanja u pupčanoj vrpci i placenti.

Da li je potrebno nabaviti posebni
materijal za prikupljanje krvi iz pupkovine?

NE. Prilikom darivanja u javnu Banku obitelj nema nikakvih troškova, dok u slučaju kada se krv iz pupkovine prikuplja za vlastite potrebe materijal za prikupljanje osigurava ustanova u kojoj se vrši prikupljanje. U tom slučaju materijal je uračunat u cijenu prikupljanja i pohrane.

Koje su mogućnosti pohrane krvi iz pupkovine u Hrvatskoj?

U svijetu, pa tako i u Hrvatskoj postoje dvije vrste banaka, javna i Banka umbilikalne krvi za osobne potrebe. Osim navedenih, pri KBC-u Zagreb djeluje i Banka srodne krvi iz pupkovine za obitelji s medicinskom indikacijom. U nekim zemljama javna banka i banka za osobne potrebe su odvojene institucije, dok u drugima pod istim krovom djeluju i javna i banka za osobne potrebe. Pravilnikom o radu banaka umbilikalne krvi, koji je donijelo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, regulirano je da su ove dvije banke pod istim krovom, s time da privatni dio banke ne smije biti veći od 30 posto ukupnog kapaciteta banke.

Zašto se pohranjuje krv iz pupkovine?

Do danas su deseci tisuća obitelji u svijetu pohranile krv iz pupkovine, bilo za osobne potrebe, bilo za javnu banku. Krv iz pupkovine koja je pohranjena u javnim bankama dio je Registra krvi iz pupkovine (engl. Cord Blood Registry). U tom Registru prikupljeni su podaci o svoj pohranjenoj umbilikalnoj krvi, kako bi se što lakše pronašla pogodna krv iz pupkovine za transplantaciju. Banka krvi iz pupkovine za vlastite potrebe, ne ulazi u ovaj Registar, jer nije namijenjena za liječenje drugih bolesnika osim samog vlasnika te krvi, tj. obitelji čija je krv pohranjena.

Osim toga, krv iz pupkovine se može pohraniti samo jednom u životu u vrijeme rođenja.

Na koje vrijeme se čuva krv iz pupkovine?

U javnim bankama krv iz pupkovine čuva se neograničeno dugo, odnosno do trenutka kada nekome zatreba. U slučaju da krv iz pupkovine treba osobi koja je tu krv darovala, a ona nije iskorištena u druge svrhe, krv iz pupkovine izdaje se bez plaćanja ikakvih troškova. U slučaju kada se krv iz pupkovine transplantira osobi koja nije darovala tu krv, naplaćuju se troškovi prikupljanja, obrade, čuvanja i transporta. Sadašnja cijena takve transplantacije je oko 15-20 000 EUR-a i plaća ju osiguravajuće društvo. Prema do sada dostupnim podacima, cijena prikupljanja, obrade, pohrane i čuvanja u Bankama za osobne potrebe iznosi oko 1500 do 2000 EUR-a. Ugovor za čuvanje potpisuje se na 18 godina, tj. do vremena kada dijete čija je krv iz pupkovine prikupljena postane punoljetno. Tada ta osoba može nastaviti čuvati krv iz pupkovine ili je se odreći za javnu banku. Razlika u cijeni između javne i Banke za osobne potrebe je u troškovima prikupljanja, obrade, pohrane i čuvanja za vrlo velik broj uzoraka, koji se možda nikada neće upotrijebiti. Šansa da se jedna krv iz pupkovine iskoristi za transplantaciju je oko 1:30 000 do 100 000, ovisno o kojoj se etničkoj skupini radi. Kako se ne zna koja će se krv iskoristiti, sva prikupljena krv treba se na jednak način obraditi, testirati i čuvati.

Ako se odlučim za pohranu u obiteljsku banku
mogu li koristiti krv i za druge članove obitelji?

Pohranjena umbilikalna krv vlasništvo je obitelji i može se koristiti za liječenje bilo kojeg člana obitelji. Ukoliko obitelj ima više djece preporuka je da se pohrani krv svakog djeteta ponaosob. Razlog tome je taj što je umbilikalna krv manje imunogena te je bolji izvor matičnih stanica.

Da li se svaka umbilikalna krv može pohraniti u banku?

Na žalost NE. Kako se radi o transplantatu, potrebno je udovoljiti strogim kriterijima broja pohranjenih stanica, sterilnosti te odsutnosti zaraznih bolesti. Prema iskustvima drugih banaka, tek svaka treća donirana umbilikalna krv može se pohraniti, jer zadovoljava sve kriterije. U slučaju Banke za osobne potrebe, jedini uvjet je dovoljan broj stanica, dok drugi kriteriji osim sterilnosti nisu presudni. U ovom slučaju se ne radi HLA tipizacija niti virusološka obrada. U onim slučajevima kada je prikupljen malen volumen ili je broj stanica, obitelj odlučuje da li će unatoč toj činjenici ipak pohraniti krv iz pupkovine

Da li carski rez utječe na proces
prikupljanja krvi iz pupkovine?

Carski rez ne utječe na proces prikupljanja i on se radi na isti način kao i kada se prikuplja nakon normalnog poroda.

Kako se umbilikalna krv dostavlja do banke?

Krv iz pupkovine može biti do 36 sati na sobnoj temperaturi bez potrebe za pohranom u hladnjaku. No, u svakom slučaju bolje je krv što prije dopremiti u Banku. Transport krvi iz pupkovine od rodilišta do KBC-a Zagreb pri kojem se nalaze javna i Banka za osobne potrebe osigurava Banka krvi iz pupkovine Ana Rukavina.

Koliko se smrznute stanice mogu čuvati?

Za sada nema podataka o vremenskom periodu u kojem se mogu sačuvati stanice krvi iz pupkovine. Krv se čuva u tekućem dušiku na minus 196 stupnjeva. Iz drugih podataka i istraživanja za pretpostaviti je da se stanice, uz kontrolirane uvjete, mogu neograničeno čuvati.

RSS novosti

Novosti

Akcija upisa u Hrvatski registar u Bjelovaru17. travanj 2018.

Dragi naši, u petak, 20. travnja, od 14 do 16 sati u suradnji Zaklade Ana Rukavina i Veleučilišta u Bjelovaru u prostorijama Veleučilišta (Trg E. Kvaternika 4) u Bjelovaru održat će se akcija upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica. opširnije »

Novi članovi Hrvatskog registra14. travanj 2018.

Dragi naši, na akciji održanoj jučer u Zagrebu u suradnji s Rotary klubom Zagreb Metropolitan u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica upisalo se 11 novih članova. opširnije »

Donacija Triatlon kluba Petrinja13. travanj 2018.

Dragi naši, ovim putem željeli bismo zahvaliti na plemenitoj donaciji Triatlon klubu Petrinja koji su 30. ožujka u Petrinji održali Memorijalnu utrku te se oprostili od prerano preminulog prijatelja Luke. opširnije »

ostale novosti

Izdvajamo

059601 053824
Kako mogu pomoæi Kako mogu pomoæi

Medijski partner
Nova TV

Komunikacijski partner
Madison Consulting

Kreativni partner
GREY Zagreb

Radijsku reklamu omogućuju nam
Antena Zagreb Narodni radio

Do svakog mjesta u Hrvatskoj stižemo zahvaljujući

Autokuća-Štarkelj d.o.o.

Zaštita ureda Zaklade Ana Rukavina
Klemm Security
Pichler
ProAkustik Security

Medijske objave za nas prati
PressCut

Tisak info materijala
Maximativa

Dizajn i produkcija web stranice
Dobbin