Ana Rukavina Erceg (1977-2006)

Ana je kao i svi mi imala mnogo raznih uloga u svome životu, voljela je svoj posao i sa radošću je koristila snagu pisane riječi da podijeli svoja razmišljanja sa javnošću i skrene pozornost javnosti na svima važna pitanja, ali nije voljela pričati o sebi.

Zbog toga ovdje sa vama dijelimo jedan dio priča iz njezinog pera i nekoliko priča o Ani od njenih prijatelja kroz koje ju možete upoznati.