Akcija u Požegi

Dragi naši, u četvrtak, 15. ožujka, Zaklada Ana Rukavina će u suradnji s Radiom Vallis Aurea u Požegi održati akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica.

>>

Akcija u Novoj Gradiški

Dragi naši, u četvrtak, 15. ožujka, Zaklada Ana Rukavina će u suradnji s Hrvatskom ligom protiv raka “Dr. Zorislav Slović” Nova Gradiška u Novoj Gradiški održati akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica.

>>

Akcija u Lipovljanima

Dragi naši, u ponedjeljak, 12. ožujka, od 15 do 17 sati Zaklada Ana Rukavina će u suradnji s Općinom Lipovljani u prostorijama Društvenog doma (Trg hrv. branitelja 5) u Lipovljanima održati akciju upisa u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica.

>>