Hematološki odjeli u RH

Zagreb

HRVATSKI REGISTAR DOBROVOLJNIH DARIVATELJA KRVOTVORNIH MATIČNIH STANICA
KBC Zagreb Rebro, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Tel: 01 2376 292
Mob: 091 492 0585

Dr. Nika Kalogjera, internist hematolog - voditeljica

E-mail: [email protected]
www.kbc-zagreb.hr/rddkms

ZAVOD ZA HEMATOLOGIJU
KBC Zagreb Rebro, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Tel: 01 2388 644; 01/2388 023

Pročelnik: prof. dr. sc. Igor Aurer, dr. med., specijalist internist, subspecijalist hematologije

E-mail: [email protected]
www.kbc-zagreb.hr

ZAVOD ZA PEDIJATRIJSKU HEMATOLOGIJU I ONKOLOGIJU
KBC Zagreb Rebro, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Odjel: 01/2367-792

Prof.prim.dr.sc. Ernest Bilić dr.med.
Pročelnik
Tel: 01/2367-794

mr.sc. Ranka Femenić, dr.med.
Tel: 01/2367-797

ZAVOD ZA TIPIZACIJU TKIVA
KBC Zagreb Rebro, Kišpatićeva 12, 10 000 Zagreb
Tel: 01 2376 287; 01 2376 309
Fax: 01 2376 337

Doc.dr.sc. Renata Žunec
E-mail: [email protected]
www.kbc-zagreb.hr

BOLNICA DUBRAVA
Klinika za unutarnje bolesti
Odjel za hematologiju
www.kbd.hr

prof.dr.sc. Vlatko Pejša
Pročelnik Odjela za hematologiju
tel.: 01 290 3132
fax.: 01 286 3695
e-mail: [email protected]

KLINIČKA BOLNICA MERKUR
Klinika za unutarnje bolesti - Zavod za hematologiju
Prof.dr.sc. Slobodanka Ostojić Kolonić, dr.med.
Tel: 01 2431 393
E-mail: [email protected]
www.kb-merkur.hr

KLINIČKA BOLNICA "SVETI DUH"
Klinika za unutarnje bolesti
Odjel za hematologiju i koagulaciju
Prim.dr.sc. Dubravka Županić-Krmek, dr.med., v.d. pročelnice Odjela
Tel: 01 3712 228
E-mail: [email protected]
www.kbsd.hr

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR "SESTRE MILOSRDNICE"
Vinogradska 29, 10 000 Zagreb
Zavod za hematologiju
Prim.dr.sc. Petar Gaćina
Tel: 01 3787 020
Fax: 01 3787 502

Zavod za transfuzijsku medicinu
v.d. predstojnica Prim.mr.sc. Dragica Sović
Tel: 01/3787 676
E-mail: [email protected]

www.kbcsm.hr

Rijeka

KBC RIJEKA
Krešimirova 42, 51 000 Rijeka
Zavod za hematologiju, reumatologiju i kliničku imunologiju
Tel: 051 658 185; 051 658 186
Pročelnik: prof.dr.sc. Toni Valković

E-mail: [email protected]; [email protected]

KBC RIJEKA
Klinika za pedijatriju – Odjel za hematologiju i onkologiju
Istarska 43, 51 000 Rijeka
Tel. 051 659 216; 051 659 109
Fax. 051 623 126
Pročelnica: Prof.dr.sc. Jelena Roganović
E-mail: [email protected]

Pula

OPĆA BOLNICA PULA
Zagrebačka 30, 52 000 Pula
Odjel internističke onkologije s hematologijom
Dr.sc. Dragan Trivanović, dr.med.
Tel: 052 376 260, 052 376 263
E-mail: [email protected]

Split

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT FIRULE
Dječja hematoonkologija, imunologija i medicinska genetika
Spinčićeva 1, 21 000 Split
Doc.dr.sc. Bernarda Lozić
Tel: 021 556 684; 021 556 303
E-mail: [email protected]

KRIŽINE
Klinički odjel za hematologiju
Šoltanska 1, 21 000 Split
Dr. Marinka Jakić- Bubalo
Tel: 021 557 287
E-mail: [email protected]

Varaždin

OPĆA BOLNICA VARAŽDIN
Odjel za hematologiju, onkologiju i kliničku imunologiju
Ivana Meštrovića 1, 42 000 Varaždin
Željko Vojnović, dr.med., voditelj
Petra Turk, bacc.med.techn.
Tel: 042 393 577
E-mail: [email protected]

Karlovac

OPĆA BOLNICA KARLOVAC
Odjel za opću internu medicinu, internističku onkologiju, hematologiju i nefrologiju
Dr. Andrije Štampara 3, 47 000 Karlovac
Dr. Dušanka Opačić
Tel: 047 608 164
E-mail: [email protected]

Osijek

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK
Zavod za hematologiju i internističku onkologiju
Josipa Huttlera 4, 31 000 Osijek
Jasminka Sinčić Petričević, dr.med.
Tel: 031 511 746
E-mail: [email protected]

Banka krvi iz pupkovine "Ana Rukavina"

KBC ZAGREB
Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju
Zavod za transfuziju
Doc. dr. Branka Golubić - Čepulić, voditeljica
Banke krvi iz pupkovine
Tel: 01 2388 726 ili 01 2388 708
www.kbc-zagreb.hr