Kontakt – Banka krvi iz pupkovine

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Banka krvi iz pupkovine Ana Rukavina

Klinički zavod za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju
KBC Zagreb, Kišpatićeva 12
10000 Zagreb, HRVATSKA
Tel. 01 23 88 708
Fax. 01 23 88 699
e-mail: [email protected]