Dr. Vibor Milunović

Natječaji za stručno usavršavanje u inozemstvu predstavljaju pohvalnu aktivnost Zaklade jer ne postoji sustavno usavršavanje unutar zdravstvenog sustava za mlade hematologe. Osiguravši sredstva, Zaklada pruža kontinuiranu mogućnost mladim liječnicima za edukaciju u inozemstvu i time otvara neslućene mogućnosti liječnicima za profesionalni napredak.

>>

Dr. Ana Zelić Kerep

Ovakvi natječaji su od velike važnosti, daju priliku iskustva koje bi inače bilo teško dostupno. Također, za mlade liječnike je u današnjoj opsežnoj medicini mentorstvo iznimno bitno, jer nam daje potrebno usmjerenje i cilj prema kojem trebamo usmjeriti svoja nastojanja i energiju.

>>

Dr. Nevenka Cigrovski

Sredstva koja Zaklada Ana Rukavina dodjeljuje za stručno usavršavanje u inozemstvu istinska su ulaganje u budućnost hrvatskog zdravstva. Te su edukacije izvrsna prilika za naše mlade liječnike, ali i veliki doprinos za budućnost cjelokupnog hrvatskog zdravstvenog sustava.

>>

Dr.sc. Zinaida Perić

Stručno je usavršavanje apsolutna potreba pa čak i nužnost u području kao što je to hematologija, osobito u metodama koje se tako brzo razvijaju kao transplantacija koštane srži. U Hrvatskoj ranije nije postojala slična organizacija, te je Zaklada Ana Rukavina mladim hematolozima apsolutno pružila jedinstvenu priliku za stjecanje novih znanja te tako poboljšala skrb za hematološke bolesnike.

>>

Dr. Barbara Dreta

Smatram da su ovi oblici edukacije najznačajniji načini uspostavljanja dugotrajne edukacije, koja će ostaviti trajan trag u načinu razmatranja mogućih pristupa u liječenju pacijenta te provedbe istih.

>>

Dr. Alen Ostojić

Natječaji Zaklade daju veliki doprinos osobnom profesionalnom razvoju stipendista, sredine u kojoj rade i dobrobiti pacijenata koje liječe – dakle doprinos od velikog značenja za sredinu u kojoj živimo.

>>