Tipizirano 400 novih donora

Broj HLA tipiziranih uzoraka krvi donora povećan je za još 400 uzoraka. Budući da se samo HLA tipizirani donori mogu nalaziti u bazi Registra dostupni za pretraživanje antigena tkivne snošljivosti i tkivne  podudarnosti sa  oboljelima koji čekaju transplantaciju koštane srži i matičnih stanica, zahvalni smo svim građanima i tvrtkama koji su nam pomogli da u ovoj godini tipiziramo 1000 uzoraka donacijskim sredstvima, a za nove tipizacije koje su započele sa ovih 400 uzoraka,  zahvalni smo Vladi Republike Hrvatske i ministru Milinoviću koji su za 2010. godinu predvidjeli sredstva za ovu namjenu u iznosu od 4,5 mil. kn.

Od 33.000 upisanih donora tipizirano je do danas 14.475 uzoraka. Da bi svi potencijalni donori bili u bazi Registra ostaje nam  HLA tipizirati još 18.525 uzoraka krvi donora.

Hvala našim dragim donorima koji su do sada donacijom svojih matičnih stanica pružili nadu u ozdravljenje oboljelima, hvala svim potencijalnim donorima koji su spremni to isto učiniti ukoliko budu tkivno podudarni s oboljelima i naravno hvala svim donatorima koji nam financijski pomažu u proširenju Registra.

 

Posted in Novosti.