Stručno usavršavanje 2018.

Zaklada Ana Rukavina u svibnju 2018. godine raspisala je četvrti Javni natječaj za dodjelu sredstava za stručno usavršavanje jednog liječnika specijalizanta/specijalista interne hematologije i drugih srodnih specijalizacija u suradnji s Georgetown Universityjem u Washington D.C., SAD u trajanju od 12 mjeseci. Dr. Barbara Dreta, specijalizantica hematologije zaposlena na KBC-u Zagreb izabrana je na natječaju te će imati priliku steći neprocjenjivo znanje i iskustvo na Georgetown Univesitiyju kako bi pomogla oboljelima u Republici Hrvatskoj.

Prije nego otputuje radi jednogodišnjeg stručnog usavršavanja, razgovarali smo s dr. Dretom o velikoj prilici koju je dobila prijavivši se na javni natječaj za stručno usavršavanje Zaklade Ana Rukavina:

Dr. Dreta, molimo Vas da nam kažete nešto o sebi, o svojoj dosadašnjoj karijeri i obrazovanju?

Specijalist sam hematologije u Zavodu za hematologiju, KBC Zagreb. Završila sam srednju školu u Zagrebu, XV prirodoslovno-matematičku gimnaziju i Srednju glazbenu školu „Pavla Markovca“, nakon čega sam diplomirala 2010. godine na Sveučilištu u Zagrebu, Medicinski fakultet. Nakon diplome radila sam kao liječnik u Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije, ispostava Dugo Selo te 2013. započela sa specijalizacijom iz hematologije u KBC Zagreb, pod mentorstvom profesora Nemeta te prof Zupančić – Šalek. Specijalistički ispit sam položila u 12. mjesecu 2018.g. Dosada sam sudjelovala u nekoliko međunarodnih edukacija u području hematologije, dominantno multiplog mijeloma i limfoma. Također tijekom specijalizacije sam sudjelovala u objavljivanju nekoliko sažetaka na međunarodnim kongresima u području hematologije.

Što Vas je motiviralo da se prijavite na javni natječaj Zaklade Ana Rukavina za stručno usavršavanje?

Natječaj Zaklade Ana Rukavina nudi jedinstvenu priliku za stručno usavršavanje u području hematologije u inozemstvu. U današnjoj medicini postoji značajna potreba za trajnom edukacijom te konstantnim usavršavanjem. Jedan od načina osiguravanja dobre kliničke prakse je upravo ovakav tip edukacija prilikom boravka u inozemstvu koji pruža ne samo teoretsko usavršavanje već i prisustvovanje prilikom donošenja kliničkih odluka, doživljaj načina rada. Upravo ta želja za većim znanjem koje će pomoći u liječenju pacijenata je bila bitna za donošenje odluke o prisustvovanje natječaju.

Što očekujete od jednogodišnjeg stručnog usavršavanja u Georgetown Universityju u Washington D.C.-u u Sjedinjenim Američkim Državama?

Očekujem da ću u tijeku edukacije dobiti znanstvenu edukaciju u vidu pristupa novim spoznajama, razvijanja na području znanstvenog rada te inkorporiranja stečenih informacija iz znanstvenog dijela u procesu kliničkog prosuđivanja. Primarno područje moje edukacije i istraživanja biti će limfomi, načini njihovog liječenja.

Tko će Vam biti mentor?

U tijeku boravka moj mentor će biti prof Bruce D. Cheson, jedan od vodećih imena u području istraživanja limfoma. Iskustvo dosadašnjih stipendista u sklopu Zaklade Ana Rukavina je bio izuzetno pozitivno te se nadam da će se i nastaviti u toku mojeg boravka.

Recite nam malo više o samom programu tj. što ćete točno raditi u Georgetown Universityju sljedećih godinu dana?

U tijeku godinu dana ću sudjelovati u istraživanjima vezanim uz biologiju i liječenje limfoma. Uz samo edukaciju u znanstvenom aspektu edukacije planirano je sudjelovanje i u kliničkoj opservaciji.

Kako to može pomoći pacijentima u Hrvatskoj kad se vratite?

Znanje stečeno u sklopu edukacije u tijeku studiranja i specijalizacije koliko god da bili na razini međunarodnih standarda nisu u potpunosti dovoljni u današnjem brzorastućem svijetu znanje iz medicine za rad u kliničkoj praksi. Potrebna je trajna edukacija i trajna potraga za novim znanjima i vještinama. Stručno usavršavanje u ovom obliku, boravka u inozemstvu pod mentorstvom jednog o velikih svjetskih stručnjaka je izuzetan i vrijedan način sticanja ne samo trenutnih znanja nego načina sticanja vještina znanstvenog rasuđivanja i primjene tih stečenih znanja i vještina u kliničkoj praksi u budućnosti. Upravo to iskustvo rada nadam se primijeniti u svom dosadašnjem radu, pružanje najbolje moguće terapije i njege, pružanja najboljih načina liječenja ne samo po povratku već u budućnosti.

Što mislite o ovom smjeru Zaklade Ana Rukavina, koliko su ovakvi natječaji za stručno usavršavanje bitni za mlade liječnike?

Smatram da su ovi oblici edukacije najznačajniji načini uspostavljanja dugotrajne edukacije, koja će ostaviti trajan trag u načinu razmatranja mogućih pristupa u liječenju pacijenta te provedbe istih.

I za kraj, poruka za sve koji prate rad Zaklade Ana Rukavina, što mogu očekivati nakon Vašeg povratka u domovinu?

Nadam se da će se moje znanje i novostečene vještine uklopiti u dosadašnji način liječenja te dovesti do poboljšanja kako moje vlastite kliničke prakse tako i prenijeti iskustvo rada i znanje u mojoj radnoj okolini. Uz trajni svakodnevni rad sa pacijentima tamo gdje smo najpotrebniji uz krevet pacijenta u njegovom liječenju i brizi.

Dr. Dreti želimo sretan put, vrijedno iskustvo i nova znanja kako bi pacijentima u Republici Hrvatskoj pružila najbolju moguću liječničku skrb i nadu u ozdravljenje.