Stručno usavršavanje 2019.

Nakon petog javnog natječaja za stručno usavršavanje objavljenog krajem veljače 2019. godine Upravni odbor Zaklade Ana Rukavina odlučio da je će sredstva za stručno usavršavanje dodijeliti kandidatu dr. Alenu Ostojiću, specijalistu hematologije iz Kliničkog bolničkog centra Zagreb.
Nakon pristiglih prijava, Upravni odbor Zaklade izabrao je najboljeg kandidata kojemu će Zaklada pokriti sve troškove jednogodišnjeg usavršavanja na uglednom američkom Nacionalnom institutu za rak (NCI), u Bethesdi (država Maryland), a po povratku u matičnu zdravstvenu ustanovu, dr. Ostojić će stečena znanja primjenjivati u svakodnevnom radu s pacijentima.

Dr. Alen Ostojić

Prije nego otputuje radi jednogodišnjeg stručnog usavršavanja, razgovarali smo s dr. Ostojićem:

Dr. Ostojić, za početak, molimo Vas da nam kažete nešto o sebi, o svojoj dosadašnjoj karijeri i obrazovanju?
Dobar dan. Po završetku Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, pripravnički staž sam obavio u Kliničkoj bolnici Merkur, nakon čega sam započeo specijalističko usavršavanje iz hematologije u Kliničkom bolničkom centru Zagreb. Istovremeno sam upisao doktorski poslijediplomski studiji Biomedicina i zdravstvo na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Odslušao sam i položio sve predmete studija te je u tijeku izrada doktorske disertacije na temu „Učestalost i čimbenici rizika za razvoj invazivne aspergiloze kod bolesnica sa zloćudnim hematološkim bolestima“. Od travnja 2018. po položenom specijalističkom ispitu radim kao specijalist hematolog u Zavodu za hematologiju KBC Zagreb.

Što Vas je motiviralo da se prijavite na javni natječaj Zaklade Ana Rukavina za stručno usavršavanje?
Nacionalni institut za rak (NCI) u Bethesdi vodeća je ustanova u svijetu za istraživanje zloćudnih bolesti i njihovog liječenja. S obzirom da je natječaj raspisan za usavršavanje i područja mijeloičnih zloćudnih bolesti i stanične terapije, što je moje područje užeg interesa, prirodno je bilo javiti se na natječaj.

Što očekujete od jednogodišnjeg stručnog usavršavanja u Nacionalnom institutu za rak (NCI) – Nacionalni institut za zdravlje (NHI), u Bethesdi (SAD)?
Stjecanjem novih znanja i vještina u istraživanju i u razvoju novih terapijskih pristupa u liječenju mijeloičnih zloćudnih bolesti unaprijedit će moje razumijevanje i opcije liječenja istih. U konačnici će nadam se to biti na korist našim pacijentima. Rad s eminentnim stručnjacima iz tog područja u NCI stvorit će se nove prilike za daljnju suradnju.

Tko će Vam biti mentori?
Mentor mog programa usavršavanja biti će profesor Steven Živko Pavletić, vodeća osoba u istraživanju imunologije i liječenju bolesti presatka protiv primatelja nakon alogenične transplantacije krvotvornih matičnih stanica.

Recite nam malo više o samom programu tj. što ćete točno raditi u Nacionalnom institutu za rak (NCI) – Nacionalni institut za zdravlje (NHI), u Bethesdi (SAD) sljedećih godinu dana?
Zadnja dva desetljeća u istraživanju mijeloičnih hematoloških novotvorina klasične citogenetske i molekularne metode dale su veliki doprinos razumijevanju patofiziologije pojedinih skupina bolesti pa tako i pronalaska ciljane terapije. Zadnjih 10-ak godina razvojem molekularne metode sekvencioniranja nove generacije otkrivene su brojne mutacije koje su velikim djelom somatske, no jednim djelom i nasljedne. Iako su prisutne kod do 90% oboljelih od mijeloičnih zloćudnih bolesti, kod velikog broja ljudi bez navedenih bolesti također su nađene. Značenje jednog djela tih molekulskih promjena za razvoj, prognozu i terapijske pristupe, prvenstveno u bolesnika oboljelih od MDS-a i AML-a, bit će područje mog rada. Drugi dio biti će upoznavanje s osnovnim principima liječenja staničnom terapijom tzv. CAR-T stanica koja se već afirmira u području limfoidnih zloćudnih bolesti, a efikasnost tog modaliteta liječenja započinje se ispitivati i u liječenju mijeloičnih zloćudnih bolesti.

Kako to može pomoći pacijentima u Hrvatskoj kad se vratite?
Učenje novih dijagnostičkih metoda i njihovog značenja, te upoznavanje s novim terapijskim pristupima svakako će mi omogućiti širi pogled u dijagnostičkoj obradi i izboru adekvatne terapije kod bolesnika s zloćudnim mijeloičnim bolestima. Usvojena znanja i vještine ću se truditi prenijeti u matični kolektiv, te na taj način dati vlastiti doprinos u daljnjem unaprjeđenju rada našeg Zavoda koji je i sada na visokoj razini u primjeni suvremenih metoda liječenja prvenstveno kao odraz ogromnog truda svih djelatnika Zavoda za hematologiju.

Što mislite o ovom smjeru Zaklade Ana Rukavina, koliko su ovakvi natječaji za stručno usavršavanje bitni za mlade liječnike?
Hematologija u Hrvatskoj ne zaostaje, ili u bar ne u velikoj mjeri, za hematologijom razvijenog dijela svijeta. Činjenica da se noviteti u hematologiji „rađaju“ u ustanovama u koje Zaklada upućuje mlade hematologe i srodne struke na usavršavanje daje veliki doprinos daljnjem razvoju naše hematologije. To je u konačnici na veliku korist pacijentima. Prema tome, natječaji Zaklade daju veliki doprinos osobnom profesionalnom razvoju stipendista, sredine u kojoj rade i dobrobiti pacijenata koje liječe – dakle doprinos od velikog značenja za sredinu u kojoj živimo.

I za kraj, poruka za sve koji prate rad Zaklade Ana Rukavina, što mogu očekivati nakon Vašeg povratka u domovinu?
Očekivanja ne trebaju biti ogromna, jer godina dana u medicinskom okviru nije veliki period, no svakako je značajan korak naprijed. Po povratku se nadam biti još uspješniji u svom poslu, a s novim vještinama i znanjima priželjkujem pokrenuti neke projekte kao nastavak mog rada na usavršavanju koje me očekuje. Zaključio bih s riječi „hvala“ Zakladi, ljudima koji ju predano vode, te svim građanima koji pomažu rad Zaklade svojim donacijama.

Dr. Ostojiću želimo sretan put, vrijedno iskustvo i nova znanja kako bi po povratku pacijentima u Republici Hrvatskoj pružio najkvalitetnije liječenje.