1000 novo tipiziranih darivatelja koštane srži i matičnih stanica

Molekiularnom metodom HLA lokusa A, B i DRB1 tipizirano je 1000 donatora upisanih u hrvatski Registrar.

Izuzetno nam je drago što je u ovoj grupi tipizirano i 323 donora iz akcije “Studenti za Zakladu Ana Rukavina” održane 21.12.2010. na dan našeg koncerta “Želim život”, te 677 donora iz drugih akcija. Doprinos je to i Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo i branitelje koji su u sklopu donacija Grada Zagreba donirali 90.000 kn za provođenje HLA tipizacije uzoraka krvi studenata.

Od ukupno upisanih 33 354, do danas je HLA tipizirano 21.275 donatora. Preostalo za tipizirati je 12 079 uzoraka krvi.

Zahvaljujemo se i8 svim građanima koji  pozivom na broj 060 9000 donirali 6,15 kn te nam na taj omogućili da budemo što bliže našem cilju, tipizaciji svih prikupljenih uzoraka krvi kako bi hrvatski Registar bio što operativniji i dostupniji za pretragu nesrodnih donatora koštane srži i matičnih stanica.

Broj 060 9000 aktivan je do 31.3.2011. i zahvaljujemo na svakom Vašem pozivu i doninaciji za nastavak tipizacije!

 

Posted in Novosti.