Hrvatski registar veći za 85 novih članova

Dragi naši, na akcijama održanima u petak, 20. travnja u Bjelovaru i u subotu, 21. travnja u Zagrebu, Hrvatskom registru dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica pridružilo se 85 potencijalnih darivatelja.
Akciji održanoj u suradnji sa studentima Stručnog studija sestrinstva i upravom Veleučilšta u Bjelovaru pridružilo se 65 potencijalnih darivatelja dok se na akciji održanoj u suradnji s Mjesnim odborom Travno u Zagrebu 20 potencijalnih darivatelja upisalo u Hrvatski registar.
Hvala od srca studentima i upravi Veleučilišta u Bjelovaru te Mjesnom odboru Travno na inicijativi i pomoći u organizaciji akcije kao i svima koji su se odazvali pozivu da oboljelima u Hrvatskoj i svijetu povećaju šanse za pronalaskom podudarnog darivatelja krvotvornih matičnih stanica.

Posted in Akcije upisa u Hrvatski registar, Novosti.