“Ja sam na tebe ponosan”

Na Aninu godišnjicu smrti prvi puta se mogla čuti pjesma “Ja sam na tebe ponosan” koju je Davor Radolfi posvetio Ani Rukavini, a za koju je riječi napisao Jure Stanić:

Ja sam na tebe ponosan

Ja sam na tebe ponosan
bez srama to kažem ljudima
jer u tebi imam vjeru i nadanja
i svaki je dobar dan
kad jutrom se sjetim na tebe
i sretan što postojiš
da mi nadu ostaviš
Ne bojim se za tebe
jer čudne su ljudske sudbine
i uvijek kad zatreba
pokraj tvog sam ramena
Ja sam na tebe ponosan
bez srama to kažem ljudima
Ja sam na tebe ponosan
tako ponosan…
I trebam to sjećanje
svaku noć i dan
na tebe
Ja sam na tebe ponosan
bez srama to kažem ljudima
Ja sam na tebe ponosan
tako ponosan…..

Hvala dragom Davoru Radolfiju i dragom Juri Staniću na prekrasnoj pjesmi za našu Anu!

Posted in Novosti.