Svjetski dan kronične mijeloične leukemije

Dragi naši, 22. rujna obilježava se Svjetski dan kronične mijeloične leukemije.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana KML-a, Hrvatska udruga leukemija i limfomi i njen Klub KML pozivaju na predavanja koja će se održati u Zagrebu;
„Kronična mijeloična leukemija nekad i sad: Priča o uspjehu ciljane terapije“ prof. dr.sc. Borisa Labara te „Život nakon dijagnoze KML-a“ g. Dražena Vinceka.

Više o samom programu te mjestu i vremenu održavanja predavanja možete saznati na HULL-ovim stranicama.

Posted in Novosti.