Svjetski registar Bone Marrow Donors Worldwide

17.314 HLA tipiziranih dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica iz Hrvatske te 983 HA tipiziranih transplantata matičnih stanica doniranih u javnu Banku krvi iz pupkovine Ana Rukavina upisano je u bazu svjetskog registra Bone Marrow Donors Worldwide.

Svjetski registar broji ukupno 15,189.05 dobrotvornih darivatelja krvotvornih matičnih stanica.

Više na www.bmdw.org

Posted in Novosti.