Dr. Barbara Dreta

Smatram da su ovi oblici edukacije najznačajniji načini uspostavljanja dugotrajne edukacije, koja će ostaviti trajan trag u načinu razmatranja mogućih pristupa u liječenju pacijenta te provedbe istih.

Posted in .