Završio je rok za prijavu na Javni natječaj za dodjelu sredstava za stručno usavršavanje

Dragi naši, rok za prijavu na Javni natječaj za dodjelu sredstava za stručno usavršavanje završio je u petak, 19. svibnja 2017.

Zahvaljujemo svim kandidatima na poslanoj natječajnoj dokumentaciji.
Prema prijedlogu Stručnog vijeća, Upravni odbor Zaklade Ana Rukavina donijet će odluku o odabiru kandidata.

Pratite našu web stranicu na kojoj ćemo objaviti kandidata koji je odabran na Javnom natječaju!

Posted in Novosti, Stručno usavršavanje.