1.000 novih HLA tipizacija uzoraka krvi potencijalnih darivatelja

Dragi naši, s radošću Vas obavještavamo da je tipizirano novih 1.000 uzoraka krvi potencijalnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica molekularnom metodom na četiri HLA lokusa A, B, C i DRB1.

Od ukupno upisanih 45.117 potencijalnih darivatelja do danas je HLA tipizirano 40.259. Preostalo je za tipizirati 4.858 uzoraka krvi.

Zahvaljujemo Vladi Republike Hrvatske koja je uključivanjem tipizacije uzoraka u proračun omogućila da budemo što bliže našem cilju, tipizaciji svih prikupljenih uzoraka krvi kako bi hrvatski Registar bio što operativniji i dostupniji za pretragu nesrodnih darivatelja koštane srži i matičnih stanica.

Posted in Novosti.