800 novih HLA tipizacija u rujnu i listopadu

Dragi naši, primili smo izvješće Kliničkog zavoda za transfuzijsku medicinu i transplantacijsku biologiju KBC-a Zagreb o novih 800 tipiziranih uzoraka u rujnu i listopadu.
Uzorci su se tipizirali na tri lokusa: HLA-A, HLA-B i HLA-DRB1 te je sada broj tipiziranih potencijalnih darivatelja 60.724.
Velika hvala svima koji ste se upisali u Hrvatski registar dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica, svim našim organizatorima akcija u cijeloj Hrvatskoj kao i transfuzijskim centrima u Osijeku, Varaždinu, Zagrebu, Puli, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku.
Vjerujemo kako će među tipiziranim uzorcima biti onaj uzorak koji će nekom oboljelom pomoći i dati mu nadu u ozdravljenje.

Posted in Novosti.