Gradovi Dugo Selo i Sveti Ivan Zelina za Zakladu

Na današnjoj press konferenciji održanoj u Gradskom poglavarstvu Grada Dugo Selo, gradonačelnik Vlado Kruhak predao je predstavnicima Zaklade odluku o dodjeli financijske pomoći u iznosu 20.000 kn.

Grad Dugo Selo je na taj način dao potporu akciji “Hrabro srce zagrebačkog prstena” kojoj je cilj uključenje gradova Zagrebačkog prstena u prikupljanje sredstava namijenjenih provođenju HLA tipizacije prikupljenih uzoraka krvi potencijalnih darivatelja koštane srži i matičnih stanica.

Podržku ovoj akciji dao je i Grad Sveti Ivan Zelina donacijom od 5.000,00 kn.

“U Zakladi smo vrlo sretni na ovoj pomoći koja će nam omogućiti tipizaciju skoro 25 novih uzoraka krvi, budući da ćemo uz primjenu novih testova, koje je počele koristiti i većina zemlja u EU, sniziti cijenu HLA tipizacije lokusa A, B i DRB1 sa dosadašnjih 1.580 kn na 1.085 kn što je 32% manje”, naglasio je Karlo Matić, član Izvršnog odbora Zaklade.

Sa gradonačelnicima Dugog Sela i Svetog Ivana Zeline dogovoreno je skoro održavanje nove akcije upisa u Registar u njihovim gradovima.

Od srca zahvaljujemo na ovoj potpori i novoj nadi za život!

Posted in Novosti.