Novih 1000 HLA tipizacija darivatelja koštane srži i matičnih stanica

U razdoblju 17.06. – 18.07.2011. HLA tipizirano je novih 1000 darivatelja krvotvornih matičnih stganica molekularnom metodom HLA lokusa A, B, DRB1.

Od ukupno upisanih 33 244, do danas je HLA tipizirano 24 575 donatora. Preostalo za tipizirati je 8 669 uzoraka krvi potencijalnih donatora.

Zahvaljujemo svima koji su omogućili da budemo što bliže našem cilju, tipizaciji svih prikupljenih uzoraka krvi kako bi hrvatski Registar bio što operativniji i dostupniji za pretragu nesrodnih donatora koštane srži i matičnih stanica.

Posted in Novosti.