1000 novo tipiziranih darivatelja koštane srži i matičnih stanica

U razdoblju od 20.05.2011. – 16.06.2011. tipizirano je novih 1000 darivatelja krvotvornih matičnih stanica molekularnom metodom HLA lokusa A, B, DRB1.

Od ukupno upisanih 33 244, do danas je HLA tipizirano 23 575 donatora. Preostalo za tipizirati je 9 669 uzoraka krvi potencijalnih donatora.

Zahvaljujemo svima koji su omogućili da budemo što bliže našem cilju, tipizaciji svih prikupljenih uzoraka krvi kako bi hrvatski Registar bio što operativniji i dostupniji za pretragu nesrodnih donatora koštane srži i matičnih stanica.

Posted in Novosti.